P1080819P1080820P1080822P1080823P1080824  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080814P1080816P1080817  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

愛書人  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

二手書  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080771P1080781P1080783P1080782P1080784P1080785P1080798  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080764P1080766P1080767P1080768  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080774P1080775P1080776P1080778P1080790P1080791P1080793P1080795P1080796P1080797  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080748P1080751P1080753P1080754P1080755P1080756P1080757P1080759P1080760P1080761P1080763  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

圖書館利用指導服務將於12/9日下午於以下三個班級進行"圖書資源共享服務平台"的使用介紹, 歡迎有興趣的同學們一起來參加, 參加者提供餐盒乙份。
1. 晚上6:40-7:10 仁24教室(夜機電技三A)
2. 晚上7:15-7:45 定一樓4F 行銷統整實驗室(夜行技三A)
3. 晚上8:10-8:40 綜一館4F企業電子化實驗室(觀技一A)
非以上班級學生, 請先來電報名(分機2232), 名額有限喔~


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1080737P1080739P1080741P1080742P1080744P1080746  


tahwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論